Koostööpartnerid

Koostööpartnerid bussinduses:
OÜ Amitrans
Valdur Rootsi Reisid (FIE Valdur Roots)
DAE Reisid (FIE Enn Ipsberg)
OÜ Liinamäe Reisid
AS GoBUs

Koostööpartnerid veonduses:
OÜ Avena Nordic Grain
AS Baltic Agro

AS Oilseeds Trade
Scandagra Eesti AS
Kevili Põllumeeste Ühistu


Annulleerimistingimused:

Bussitranspordi tellimust on koostööpartneril õigus annulleerida järgmistel tingimustel:

1. hiljemalt 5 päeva enne sõidu toimumise kuupäeva trahvivabalt.

2. hiljemalt 4-3 päeva enne sõidu toimumise kuupäeva, tasudes OÜ Tuuliku Reiside OÜ nõudel 20% tellimuse hinnast.

3. hiljemalt 48-24 tundi enne sõidu toimumise kellaaega, tasudes OÜ Tuuliku Reiside nõudel 50% tellimuse hinnast.

4. vähem kui 24 tundi enne sõidu toimumise kellaaega, tasudes OÜ Tuuliku Reiside nõudel 100% tellimuse hinnast.